0705 71 00 11 info@ugil.se

Utbildningar

Klicka nedan på den utbildning du är intresserad av. Där hittar du datum, ort och övrig information. Du är välkommen att kontakta oss om du undrar över något 0705 71 00 11.

Skräddarsy efter dina behov
Varje organisation är unik, med sina egna styrkor och utmaningar. Därför erbjuder vi möjligheten att utforma ett utbildningspaket som är anpassat efter just din organisations behov.

kontakta oss för mer information

UGIL - Coachande ledarskap (UGIL)

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har som övergripande mål att deltagaren ska kunna coacha en grupp till genomförande och effektivitet. Deltagaren får praktiskt användbara ”verktyg” att använda på sin arbetsplats. UGIL-kursen skräddarsys efter beställarens och deltagarnas behov. Därmed uppnås större flexibilitet att följa gruppens utveckling och möta upp med behovsanpassat innehåll. Denna kurs är lämplig både för kollegor från samma företag och för en främlingsgrupp. Med deltagare från samma företag så kan gruppdynamiska skeenden bli erfarenheter som kan återföras till arbetsplatsen.
Läs mer

13-15 mars 2024 (del 1) och 24-26 april 2024 (del 2)

Anmäl dig
Del 1
Del 2

2-4 oktober 2024 (del 1) och 6-8 november 2024 (del 2)

Anmäl dig
Del 1
Del 2

Personlig Utveckling (PU)

Fler och fler organisationer har insett betydelsen av medarbetare som utvecklar sina egna resurser.
PU riktar sig till dig som vill gå vidare yrkesmässigt eller privat genom att arbeta med dig själv inifrån och ut. Syftet är att ta vara på dina styrkor, finna dina dolda resurser och utveckla nya beteenden i olika situationer. Små förändringar kan göra stora skillnader i livskvalitet. Alla människor har en självbild. En viktig sak med självbilden är att förstå hur den än ser ut så är det ett eget val. En annan viktig sak att undersöka är att självbilden stämmer överens med omgivningens bild. Annars kan vi inte fungera effektivt. Stämmer dessutom självbilden överens med hur vi vill bli uppfattade blir vårt samspel mycket lättare. Det övergripande målet är att nå en fördjupad självkännedom samt att utveckla förmågan att kunna leda dig själv.
Läs mer

21-22 Mars 2024
Plats: Gullbrannagården i Halmstad
Anmäl dig

21-22 Oktober 2024
Plats: Gullbrannagården i Halmstad
Anmäl dig

UGL - i samarbete med Rezon

Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga deltagare bidrar får du förståelse för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig, samt hur du hanterar detta. Kursen Utveckling av Grupp och Ledare passar dig som vill bli en effektiv ledare, utbildare eller gruppmedlem.

Klicka här för information om datum och plats
Anmäl dig här

UL - i samarbete med Rezon

Utvecklande ledarskap är ytterligare ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används numera inom Försvaret och den civila marknaden. Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare.

 Klicka här för information om datum och plats

Anmäl dig här

IL - i samarbete med Rezon

IL-Indirekt Ledarskap är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå. Indirekt ledarskap handlar om att påverka organisationen via andra chefer, påverka som ledningsgrupp eller som stabsfunktion.

 Klicka här för information om datum och plats

Anmäl dig här 

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se