0705 71 00 11 info@ugil.se

NYHET!

Vi kommer under rubriken tänkvärt publicera artiklar med Lennarts lärdomar

Lennart har under flera decennier varit en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och ledarskapsutvecklare. Han har bland annat varit Kommendörkapten och ledarskapsutvecklare i marinen. Han har många års erfarenhet som FN-officer i Mellanöstern samt i Bosnien varvid han utvecklat sin förmåga i ledarskap och konflikthantering.

TeamPro

Vi håller även på att utveckla i Stefan Söderfjäll´s utvecklingsverktyg TeamPro.
Det är ett skattningsverktyg som medvetandegör vilka betenden som är just nu, gynsamma för gruppens effektivitet och utveckling samt en målbild skapas kring vilka mer beteenden som behöver utvecklas och stärkas. Verktyget är behjälpligt för arbetsgrupp och ledningsgrupp för mer information vänligen kontakta patrik@ugil.se

JUST NU

De mest aktuella utvecklingsverktygen

Lead forward

Våga utveckla och utmana ditt ledarskap genom metoden Lead Forward

Lead Forward är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feed forward. Det innebär att feed forward är ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

Nyfiken?! Kontakta gärna mig förutsättningslöst på patrik@ugil.se alt. 0705710011

Emotionell Intelligens

Vi erbjuder “Emotionell Intelligens” som ett nytt instrument för egen utveckling

Erbjuder egen utveckling i Emotionell Intelligens. Vad skulle det innebära om du fick svar på hur du kan påverka dig själv att utveckla kommunikationen, relationen och motivationen hos andra?

Nyfiken?! Kontakta gärna mig förutsättningslöst på patrik@ugil.se alt. 0705710011

Core Strenght och SDI 2.0

Är ett av instrumenten vi framgångsrikt och ofta använder vid team eller ledningsgruppsutveckling. Syftet är att skapa Resultat genom relationer.

Instrumentet ingår även i utbildningen Ugil Coachande Ledarskap.

Försvarshögskolans Indirekt Ledarskap

Utvecklar dig som chef/ledare, genom att  du blir medveten om din indirekta påverkan på medarbetare och organisation. Ledande till en högre tillit, motivation och måluppfyllelse i organisationen. Utbildningen innehåller en 180 graders feedback.

För mer information klicka här.

NYA DATUM


UGIL COACHANDE LEDARSKAP

Våren 2024:
13-15 mars 2024 (del 1)
24-26 april 2024 (del 2).

Hösten 2024:
2-4 oktober 2024 (del 1)
6-8 november 2024 (del 2)


PERSONLIG UTVECKLING
Efter en låång period av Corona startar vi upp med vår utbildning Personlig Utveckling. Det är en utvecklingsresa som handlar om hur du leder dig själv till bättre välmående.

Våren 2024:
21-22 mars 2024 (Gullbrannagården)

För mer info klicka här!

TÄNKVÄRT!

Lennart publicerar löpande artiklar, följ med på “Lennarts lärdomar”

(1) LEDARSKAPETS TRE BEN.
Håll balansen!
För att beskriva ledarskap använder jag mig av bilden på en pall med tre ben…
Läs mer här!

LEDARSKAPS-"TRENDENSER"

Under tio år har omvärlden förändrats, synen på chefernas uppgifter har utvecklats och det som verkade ”tokskap” i går kan vara ”klokskap” i dag. Utvecklingen kan liknas vid en spiralfjäder…

KUNDANPASSADE KONCEPT

Det som är helt rätt för ett företag är helt fel för något annat. Att anpassa konceptet efter verksamheten är helt avgörande för en effektiv hållbarhet. Därför anpassar vi innehållet i utbildningsinsatserna utifrån verksamheten samt uppdragets mål och syfte. Detta skapar en hållbar utveckling ”på riktigt”.

BILDTERAPI

Urtidens kommunikation är även nutidens…
Bildskapandet är en kreativ kommunikations process som sker genom bildens eget specifika språk och symboluttryck. Det ordlösa får form, blir till ord och får sin berättelse genom detta kommunikativa sätt, som sker genom det kreativa och lekfulla. Att förmedla en bild handlar inte om att kunna rita, det handlar om att kunna uttrycka sig i färg och form och det kan se ut hur som helst
SE FILKMKLIPP HÄR
LÄS OM HUR SAHLGRENSKA ANVÄNDER BILDTERAPI

Kontakta Oss