0705 71 00 11 info@ugil.se

Pris 380:- (inkl. moms).

Kommunikation och fördjupning av feedback del 2

Människan är den varelse på jorden som har fått den mest utvecklade kommunikationsförmågan. Den är vår största tillgång men också vårt största hinder.

Onlineutbildningen handlar visserligen till viss del om hur vi säger och låter när vi kommunicerar men den handlar främst om varför vi säger och låter som vi gör.

Inre kommunikation
Våra tankar om andra människor hindrar oss från att ha en effektiv kommunikation. Det kan vara tankar om makt eller hjälplöshet, över- eller underlägsenhet etc.
Lennart belyser här ett av de vanligaste hindren för effektiv kommunikation, nämligen skillnaden mellan vad vi verkligen ser och hör samt våra tankar om det vi ser och hör.

Ibland säger munnen saker vi inte menar. Särskilt tydligt blir det när vi har starka känslor inblandade. Man kan säga att människor är sin ”inre kommunikation” eftersom den bl a avgör hur vi uppfattas av andra – t ex glad, sorgsen, dominant, irriterad.

Lyssnandets svåra konst
Onlineutbildningen tar även upp den svåra konsten att lyssna. Lyssnande är som golfklubbor, det finns alltid en bästa klubba för varje slag.

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se