0705 71 00 11 info@ugil.se
Patrik Lindén

Patrik Lindén

Process- och ledarskapshandledare

Patrik Lindén har ett förflutet inom Försvarsmakten där han fortfarande har uppdrag, har även arbetat som professionell print
konsult, rekrytering av chef/ledare samt varit egen företagare. UGL-, UL-, IL-, Lead Forward-, TeamPro- och SDI 2.0 handledare.
Arbetar med processhandledning, utveckling av arbetslag, team, ledningsgrupper och chefsstöd på alla nivåer. Certifierad coach i
HE(R)O-IQ, Emotionell Intelligens och affärscoach.

Mobil: 0705 71 00 11
E-post: patrik@ugil.se

Ylva Lindén

Ylva Lindén

Terapeut, coach, handledare och grundare

Ylva är ledarskapsutbildad i försvaret, har en fil. kand. i arbets- och organisationspsykologi,
en fil. mag i bildterapi samt psykoterapikompetens steg 1 inriktning bildterapi. Delar sin tid
mellan ge coaching/terapi samt eget konstnärsskap.

Mobil: 0705 46 20 80
E-post: ylva@ugil.se

Åsa Lindén

Åsa Lindén

Handledare

Åsa har tidigare arbetat med inköp och försäljning. Fil.kand. i sociologi, certifierad UL-, UGL- och SDI-handledare. Arbetar med utveckling av arbetslag, individuell coaching/terapi samt handledning. Certifierad affärscoach och har psykoterapikompetens steg 1 med inriktning bildterapi.

Mobil: 0706 84 26 18
E-post: asa@ugil.se

Lennart Lindén

Lennart Lindén

Grundare

Lennart har under flera decennier varit en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och ledarskapsutvecklare. Han har bland annat varit Kommendörkapten och ledarskapsutvecklare i marinen. Han har många års erfarenhet som FN-officer i Mellanöstern samt i Bosnien varvid han utvecklat sin förmåga i ledarskap och konflikthantering.

Läs mer om Lennart Lindén här.

Mobil: 0705 95 39 39
E-post: lennart@ugil.se