0705 71 00 11 info@ugil.se

Medarbetare eller motarbetare – Konsten att vända ett missnöjesklimat


Många svenska arbetsplatser präglas idag av klagomål, konflikter och missnöje i olika former. Ja, man kan till och med tala om ett missnöjesklimat.Konsekvenserna i form av sjukskrivningar, uppsägningar och produktionsbortfall kostar samhället miljardbelopp.Denna bästsäljande bok, som sålts i över 7000 exemplar, går på djupet med missnöjesklimatet och dess orsaker. Levande exempel gör det lätt att känna igen sig och de tips och råd som ges har hjälpt tusentals individer, grupper och organisationer att komma tillrätta med problemen – eller att förhindra att de någonsin uppstår.Nu när boken kommer i en ny omarbetad upplaga har, förutom en allmän översyn, ett avsnitt tillkommit om Time to think, ett banbrytande arbetssätt som visat sig ha stor betydelse för att förhindra missnöjesklimat och för attskapa goda och effektiva arbetsplatser.

Ja, jag vill beställa handboken. Klicka här.

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se