0705 71 00 11 info@ugil.se

Coachning och terapi

Att lära känna sig själv är att lära känna andra!
För att kunna hantera tillvaron på ett bra sätt krävs ständig utveckling, inte minst egen utveckling. Individuell utveckling innebär insikt om hur du reagerar samt hur andra uppfattar dig. Det handlar även om förmågan att vid behov kunna förändras. Alla lär inte av sina misstag utan går på i samma hjulspår och bibehåller samma vanor månad efter månad och år efter år.
Klicka på rullgardinen och läsa om våra olika terapiformer för individuell  utveckling

Bildterapi

Bildterapi
Bilden och samtalet blir en bro mellan den inre och den yttre verkligheten. Fokus ligger på att uttrycka sig i bild (inte göra ”konstverk”). Terapeuten vägleder och underlättar för klienten att nå större självmedvetenhet. Bildterapi kan bl.a. användas vid svåra händelser, separationer eller personlig utveckling där du vill återfå glädjen och kreativiteten. Bildterapin har fokus på att uttrycka sig i bild där själva skapandet i sig är helande. Det speciella med bildterapi är att den egna inre processen är möjlig att följa eftersom bilderna alltid finns kvar.

Du kanske känner igen följande påståenden som människor sagt till dig om sorg: ”Var inte ledsen, Skaffa dig en ny partner”, ”Nu ska du vara stark” osv. Det här är exempel på uppfattningar som endast motverkar läkande. Du känner dig övergiven och missförstådd och smärtan består. För att kunna gå vidare krävs en bearbetning och läkning av sorgen. Sorgbearbetningen leder till en öppnare relation till dig själv och andra, dessutom återfår du energi och livslust.

Hur gå bildterapi till?
Du kommer på en första träff där vi bekantar oss. Du kan ställa de frågor du vill och se hur terapirummet ser ut. Efter ytterligare tre träffar enas vi om de mål eller syfte med terapin som passar just dig och diskuterar vilka olika tekniker utöver samtal t ex vägledda inre bilder, målning, avslappning som kan användas. Hur ofta och hur länge beror på din livssituation. Vi har återkommande avstämningar för att se om inriktningen behöver justeras.

För mer information, kontakta oss här.

Psykosyntesterapi

Psykosyntesterapi
Fokus ligger på att bli den du innerst inne är. På vägen kommer du att upptäcka tidigare omedvetna och oväntade aspekter av dig själv. Syftet är frihet från blockeringar som t ex skuldkänslor eller höga prestationskrav. Det kan även vara att lära sig se sin egen styrka och minska ett beroende av andra eller något annat som du finner svårt eller smärtsamt. Möjligheten finns att finna en djupare mening med tillvaron.

Du kanske känner igen följande påståenden som människor sagt till dig om sorg: ”Var inte ledsen, Skaffa dig en ny partner”, ”Nu ska du vara stark” osv. Det här är exempel på uppfattningar som endast motverkar läkande. Du känner dig övergiven och missförstådd och smärtan består. För att kunna gå vidare krävs en bearbetning och läkning av sorgen. Sorgbearbetningen leder till en öppnare relation till dig själv och andra, dessutom återfår du energi och livslust.

För mer information, kontakta oss här.

Coachning/Stödsamtal/Fristående tillfällen

För att vet mer, kontakta oss här.

UCP - Ugil Coachingprogram

”Den viktigaste investeringen Du kan göra är i Dig själv!”
                               (Warren Buffet)

Oavsett vem du är, vilken situation det gäller eller vad du vill uppnå så har du möjlighet att realisera dina drivkrafter och strategier. Med hjälp av en coach får du hjälp att systematiskt utforska vad som känns mest angeläget för dig, vad som behöver utvecklas, vilket fokus som främjar dig mest, hur du kan bli mer uthållig och handlingskraftig.

Ugil har flera coacher i sitt nätverk och matchar dig med någon som passar jus dig utifrån dina behov, specifika problem eller utmaningar.

För mer information läs här
eller  kontakta oss här.

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se