0705 71 00 11 info@ugil.se

Processtöd

Vi arbetar kundanpassat genom att deltagarna bearbetar sin konkreta arbetssituation och utarbetar t ex gemensamma riktlinjer för hur man skall hantera konflikter och annat som kan inverka på samarbetet. Vår roll är att vara “underlättade” och bidra med metoder, aktiviteter eller olika interventioner för att öka kapacitet att hantera såväl arbetsuppgifter som relationer.

Handledning/Processkonsultation
Vid förändring kan det finnas ett motstånd eller oklarheter om tillvägagångssätt. Vi erbjuder konsultation eller handledning. För att veta mer om denna tjänst, kontakta oss här.

 

Medling/Kommunikation vid konflikter
Vi ser varje tillfälle som en unik situation och börjar alltid med intervjuer med respektive parter eftersom de flesta konflikter beror på fantasier eller missförstånd. Därefter kan konflikter förvandlas till kreativ åsiktsbrytning i stället för belastning. För att veta mer om denna tjänst, kontakta oss här.

 

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se