0705 71 00 11 info@ugil.se

Pris 380:- (inkl. moms)

Medledarskap och helhetssyn

Dagens chefssituation blir alltmer pressad och stressig. Att leda nära sin personal d v s att vara chef och samtidigt medarbetare kräver dubbla och ibland oförenliga lojaliteter.

Klimatet på dagens arbetsplatser kräver ofta snabba beslutsprocesser, på allt sämre beslutsunderlag och det gäller att använda tiden effektivt, vilket ger små möjligheter till analyser och eftertanke på vad olika beslut kan leda till.

Medledarskap
Medledarskap är en möjlighet till att få en bra chef, en som fattar bra beslut för hela företaget och som ger medarbetarna ansvar och utvecklingsmöjligheter. Bra grupper och team skapas inte av chefer, det skapas av gruppen eller teamet tillsammans.

Varför ska man vara medledare?
I Försvaret finns det ett uttryck, ”Ordna för chefen”, som är inskrivet i reglementet om militär tältförläggning. Detta innebär att tältlaget skall ordna en så bra liggplats som möjlig och på andra sätt underlätta för sin chef. Orsaken är att under förläggningsarbetet, ofta sent på natten, är chefen som regel på ordergivning. När chefen till sist kommer till lägret, trött och sist av alla, måste han få sova så mycket som möjligt. Utan ordentlig sömn förvandlas han snart till en irriterad och kortsynt chef som kanske fattar beslut som innebär onödiga förluster. Det civila chefskapet liknar nuförtiden mer och mer ledarskapet i fält.

Att ha en duglig chef är en rättighet, ta vara på den!

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se