0705 71 00 11 info@ugil.se

BLI EN MEDLEDARE – NY LITEN HANDBOK


Lagledarskapet i dag är mer komplicerat än någonsin. Rätt beslut skall ständigt fattas och rätt prioriteringar skall göras, ofta med bristfälligt underlag och på kort tid samtidigt som delaktighet, engagemang och arbetsglädje skall skapas.
Den ekvationen är för många chefer svår att få ihop. Vad skulle hända ifall medarbetarna blev bättre på att stötta sina chefer, minska deras stress och underlätta för dem att tänka klart och fatta bättre beslut? Svaret är enkelt. Alla skulle tjäna på detta. Medarbetarna, cheferna och hela företaget.Bli en Medledare är handboken som visar hur detta går till.

Ja, jag vill beställa handboken. Klicka här.

Vill du se ett utdrag ur boken? Klicka här.

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se