0705 71 00 11 info@ugil.se

Pris 380:- (inkl. moms).

Att ge och ta kritik – Varför är det så himla svårt?

Att ge och ta kritik – Varför är det så himla svårt?
Att ge och ta kritik sätter självkänslan på hårda prov. Vi tycker att vi gör så gott vi kan och då blir vi extra sårbara när någon vi älskar eller respekterar inte är nöjd. Vi blandar ofta ihop känslor, tankar och handlingar i en enda röra vilket försvårar en saklig kommunikation. Vi skapar vår egen version av verkligheten och sedan är vi beredda att slåss för den. Att andra människor kan ha lika rätt som vi själva, fast på sitt sätt, bekymrar oss föga.

Vi ställer “diagnoser” och sätter etiketter på andra genom att sortera dem i ”Kamratliga eller okamratliga”, ”Noggranna eller slarviga”. Detta omöjliggör en effektiv och ömsesidig kommunikation. Själva språket och lyssnandet är ytterligare ett problem. “Det du tror att du hör är troligen inte det jag tror att jag säger”.
”Det ligger i den mänskliga naturen att tillskriva människor motiv för sina beteenden”. Elias H. Porter

I onlineutbildningen lyfter Lennart fram och tydliggör problematiken samt ger handfasta exempel, råd, tips och verktyg för hur man kan förbättra effektiviteten av sin kritik.

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se