0705 71 00 11 info@ugil.se

Om Ugil Konsult

Företagsnamnet Ugil betyder ”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare”. I mer än 35 år har vår verksamhet ständigt utvecklats genom nya impulser och kunskaper i en föränderlig omvärld. Ugil Konsult AB har under åren, i nära samverkan med våra uppdragsgivare, utvecklat en omfattande repertoar av tjänster, seminarier, kurser och utbildningar.

Vi har utvecklat metoder för att genomlysa såväl hela organisationen som en akut konfliktsituation. Vi undersöker den psykosociala arbetsmiljön och genomför därefter lämpliga åtgärder för kompetensutveckling. Vårt mål är alltid att våra uppdragsgivare ska kunna stå på egna ben.

Ugilträdet – teoretisk bas 
Starka rötter ger stabilitet och bidrar till en hållbar utveckling. Våra rotförstärkande värdeord ligger till grund för vårt eget förhållningssätt inom företaget och belyser också på vilket grundläggande sätt vi vill arbeta med våra uppdragsgivare. Vår vision är arbetsplatser där ledare och medarbetare engagerar sig, tar ansvar och växer med uppgiften.
Människan är utvecklingsbar genom:
Självkännedom – att känna sig själv för att förstå andra
Samspel – att genom delaktighet öka kapaciteten att hantera både uppgifter och relationer
Lärande – att ständigt skaffa sig nya kunskaper och färdigheter
Engagemang – att förstå sin roll i sammanhanget och ha känslan av att kunna påverka
Kreativitet – att åsiktsskillnader ger innovativa idéer och lösningar
Humor – du lär dig mest när du har roligt!

Vill du läsa mer om Ugil, klicka här

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se