0705 71 00 11 info@ugil.se

Kundanpassade koncept

Kundanpassning skapas genom dialog och stor delaktighet vad avser upplägg, mål, metod och innehåll.
Du som uppdragsgivare är med redan från början och formulerar utbildningsbehov, mål och syfte med uppdraget – vilket leder till minskade kostnader och ökad kvalitet på den levererade tjänsten.

Genom besök på arbetsplatsen för samtal, intervjuer och frågeformulär skapas  ett ”skräddarsytt” innehåll. På detta sätt sparas både pengar och energi. Metoden leder till större delaktighet, engagemang och högre tillit. Nya beteenden utvecklas genom nya sätt att tänka.

För att veta mer om denna tjänst, kontakta oss här.

ADRESS

Ugil Konsult AB
Sandplantörens väg 19
302 65 Halmstad
Tel: 0705 71 00 11
info@ugil.se | ugil.se