0705 71 00 11 info@ugil.se

Med hjälp av nedanstående påståenden om ditt lyssnande kan du undersöka ifall du är en god lyssnare eller inte. Det krävs bara lite nyfikenhet, mod och ärlighet.

Att lyssna är betydligt svårare än många tror. Några av skälen är att våra fantasier, behov, önskningar, antaganden, rädslor och känslor hela tiden blandar sig i lyssnandet och drar iväg i olika riktningar, önskade såväl som oönskade. Man hör med andra ord mest vad man vill höra eller vad man hoppas eller tror att man hör! Talandet är dessutom en ganska långsam linjär process medan lyssnandet är tio gånger snabbare. Det finns således ganska mycket utrymme över för egna tankar, associationer, sidospår och andra “tidsfördriv”.

Ett riktigt bra lyssnade, som jag kallar det terapeutiska lyssnandet, kräver mer energi än vad vi oftast kan mobilisera.

“Det du tror att du hör är med stor sannolikhet inte vad jag tror att jag säger!”

“Lyssna färdigt för att förstå innan du själv gör dig förstådd!”

“Vi människor kan ibland “se i syne”, men det är mycket mer vanligt att vi “hör i höre!”

En svår utmaning är att lyssna färdigt när du tycker dig redan ha hört samma sak många gånger. Människor har nämligen en tendens att ständigt upprepa sig och säga samma saker.

En undersökning av lyssnarkvalité har visat att människor i ett parförhållande efter några år kan ha ett lyssnande så lågt som 4%. Man upplever att man har hört samma sak hundra gånger och vet precis vad som skall sägas. Då inträffar ett fenomen som kallas “redan färdigt lyssnande”. Detta kan ses som en form av “sparläge”.

Samma undersökning visar att ombord på ett passagerarplan, när kabinpersonalen före start går igenom säkerhetsbestämmelserna, kan lyssnandet ligga så lågt som på ca 8% (detta gäller dock inte passagerare som flyger för första gången).

Nedan finner du 21 påståenden vilka kan indikera din egen lyssnarkvalité:

Gradera varje påstående utefter en skala från 0 – 5, där 0 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. Anteckna dina svar i tabellen under påstående 21.

1. Du känner dig helt närvarande när du lyssnar på någon.

2. När någon pratar med dig, går du därifrån med en känsla av att du hört

vad som har sagts.

3. Du ger inte råd utan låter den andre tänka ut lösningar själv.

4. Du lyssnar lika bra på din partner som på dina vänner eller kollegor.

5. Du lägger undan din mobil eller laptop när du lyssnar.

6. Du anser dig själv vara en tålmodig lyssnare.

7. Du försöker lära dig något från varje person som talar till dig.

8. Du ställer frågor för att försäkra dig om att du har förstått vad som sagts.

9. Du ser ut som att du lyssnar men innerst inne vet

du att du inte gör det.

10. När du lyssnar på andra är du mest inriktad på att utröna vad

det kan innebära för dig.

11. När du lyssnar på andra så börjar du tänka ut dina egna repliker.

12. Du utestänger den andres budskap när det finns något i dennes

personlighet som du inte gillar.

13. Du har större behov av att själv göra dig förstådd än att förstå den andre.

14. Du avbryter den som talar genom att falla denne i talet.

15. Du stänger av ditt lyssnande när du inte håller med den andre.

16. Du fyller i och fullföljer meningarna för den som pratar.

17. Du avbryter den som talar för att korrigera felaktiga detaljer.

18. Du slutar lyssna eftersom du redan vad människor tänker säga.

19. Du glider mellan att vara närvarande och frånvarande när någon pratar.

20. Du blir otålig och slutar lyssna när människor pratar hit och dit

eller blir omständliga.

21. När du lyssnar på andra börjar du dagdrömma och tänka på annat.

Dina svar:

Fråga 1. …….. 2. …….. 3. …….. 4. ……… 5. …….. 6. ……… 7. …….. 8. ……..

9. …….. 10. …….. 11. …….. 12. ……… 13. ……… 14. ……… 15. ………

16. ……… 18. ……… 19. ……… 20. ……… 21. ……….

Utvärdering, reflektion och slutsatser:

På frågorna 1 – 8 ovan bör du ha fått så höga siffror som möjligt och på frågorna 9 – 21 bör dina siffror vara så låga som möjligt.

Dina svar indikerar din lyssnarförmåga samt var du har din utvecklingspotential.

Låt gärna någon annan besvara formuläret om dig som en jämförelse eller som “feed-forward”. Sanningen bor ju i betraktarens öga även när det gäller lyssnandet!