0705 71 00 11 info@ugil.se

Ledarskapets tre ben.
Håll balansen!

För att beskriva ledarskap använder jag mig av bilden på en pall med tre ben.

En modern ledare måste ha många egenskaper och färdigheter för att vara yrkesskicklig. Med egenskaper och färdigheter tänker vi då främst på formell kompetens, utbildning, fackkunskap, behörighet, erfarenhet etc. En ledare för en grupp jurister måste till exempel ha en relevant juridisk kompetens samt gärna stora praktiska erfarenheter av yrket.

Dessa faktorer liknar jag vid pallens sits. För att kunna sitta bekvämt och ordentligt måste pallen ha en rejäl sits av god kvalitet.
Men det räcker inte med en sits. Pallen måste även ha tre lika långa och stabila ben att stå på. De motsvaras enligt min mening av följande lika viktiga förhållningssätt eller egenskaper som även måste behärskas av en ledare.

De tre benen är:
# Att kunna leda sig själv
# Att kunna leda andra
# Att låta sig ledas

Kanske är ett par av dem inte lika självklara i hastigheten men de är absolut lika viktiga som själva sitsen, om inte ännu viktigare. Utan de tre benen blir det enbart en träplatta.

Vad händer om benen har olika längd eller att ett av dem saknas? Det blir mycket vingligt och stressande. Då hjälper det föga att själva sitsen är rejäl.
Du tappar förr eller senare balansen, får ont i ryggen eller faller omkull.

Precis samma sak är det, menar jag, med det moderna och hållbara ledarskapet!

Att kunna leda sig själv handlar om att ställa minst lika höga krav på sig själv som på sina medarbetare samt att vara en bra förebild. Det handlar om att tro på sig själv, vara pålitlig. ha en positiv självtro och genom sitt sätt att vara skapa ett stort förtroendekapital hos medarbetarna. Det handlar om att ha drivkraft. Det handlar om att hålla sig i trim fysiskt och psykiskt. Det finns ledare som tar sin position till intäkt för att göra så lite som möjligt, eller som kör sitt eget race vilket lätt genomskådas och inte fungerar i det långa loppet. De ställer krav på andra som de inte själva uppfyller.

Att kunna leda andra förefaller vara självklart. Man kan tycka att det ligger i sakens natur. Men det är långt ifrån säkert att det stämmer. Bland det viktigaste är att man gillar att vara ledare och att man gillar sin personal och visar det. Förutom att leda och fördela arbetet skall man våga ta tag i sådant som inte fungerar samt hantera konflikter. Man måste våga genomföra obehagliga eller impopulära beslut. Den ledare som är snäll och vänlig men samtidigt konflikträdd vågar kanske inte sätta gränser och tillse att regler och bestämmelser följs. Hen stoppar i stället ner huvudet i sanden och låtsas som det regnar och då blir det snart anarki. Man måste till exempel bestämma sig för hur mycket styrning och hur mycket frihet man skall ge i olika sammanhang.

Att låta sig ledas innebär att vara lojal mot sina egna chefer i det systemet man ingår. De allra flesta ledare har en eller flera chefer ovanför sig.

Vi vet att det finns överordnade som kanske inte når upp till våra krav eller har ett annat sätt att tänka och vara men saken blir inte bättre av uttryck som “Dom där uppe!” “Dom i ledningsgruppen “Dom i Stockholm!” eller “Dom där politikerna!” etc

Det är lättköpt popularitet för egen del och det undergräver hela organisationens trovärdighet.

Min hustru Ylva och jag har under trettio år som utbildare och konsulter träffat på ett flertal ledare som inte har förstått vikten av balans i sitt ledarskap. De har aldrig lyckats skapa denna balans varvid deras förtroendekapital snabbt har vittrat sönder (ifall de någonsin haft något).

Vi har tillsammans skrivit en ledarskapsbok om ovanstående fenomen.

Boken heter “Håll balansen – Konsten att leda sig själv, att leda andra och att låta sig ledas.” (Komlitts förlag ISBN 978-91-7251-195-8.)

I boken delar vi båda med oss av våra lärdomar och erfarenheter från många år som ledarskapsutvecklare. Utifrån såväl klassisk som modern ledarskapsteori, kryddad med massor av illustrativa exempel sammanfattar vi våra kunskaper om framgångsrikt ledarskap så att du som chef vet vad du bör prioritera för att hålla balansen och bli en effektiv ledare i din roll som chef.

Boken ger dig alla verktyg du behöver för att se till att alla tre benen på pallen blir lika långa och lika stabila – med såväl effektivitet i verksamheten som välfungerande chefer och medarbetare som följd.